Program partnerski - rejestracja nowego partnera

  jako firma     jako osoba fizyczna
Sposób rozliczenia - jeśli nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, rozliczanie transakcji nastąpi na podstawie przesłanego do nas oświadczenia o zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenie. W przeciwnym wypadku rozliczanie transakcji nastąpi na podstawie wystawionej nam faktury VAT w ramach Twojej działalności gospodarczej.
Nazwa firmy  *
NIP
PESEL
 *
Adres email  *
Numer telefonu  *
Adres strony www  
Imię  *
Nazwisko  *
Adres zamieszkania dla celów podatkowych:
Adres siedziby dla celów podatkowych:
Ulica  *
Miasto  *
Kod pocztowy  *

ID partnera, który przekazał Ci informacje
o naszym programie partnerskim
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Programu Partnerskiego i akceptuję jego warunki. Zapoznałam(-em) się z treścią polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundację na rzecz promocji dobrych praktyk w zakresie usług finansowych - Nowa Szansa w Warszawie (KRS 0000557546) w celu realizacji uczestnictwa w Programie Partnerskim PolecajPrawnika.pl (w tym weryfikacji danych wymaganych do ustalenia przysługującego wynagrodzenia), realizacji postanowień umowy partnerskiej, otrzymywania materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach, w tym również drogą kanałów elektronicznych i telefonicznie, realizacji procedury reklamacyjnej, realizacji zapytań ofertowo-informacyjnych oraz realizacji procedur rozliczeniowo-księgowych. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail po akceptacji wniosku. Możesz je zmienić w profilu po zalogowaniu do Panelu partnera.